Prinses Beatrix Spierfonds

Ontwerp van de nieuwe Website

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Door samen te werken, te sturen, en te financieren, stimuleren we het wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland.

SVG’s Animaties

SVG’s zijn afbeeldingen en animaties die je kunt aanpassen aan elke beeldschermgrootte zonder dat de grafische kwaliteit ervan verloren gaat.

Animatie trekt de aandacht van de bezoeker en triggert hem/haar om een bepaalde handeling uit te voeren. Daarom heb ik voor het Prinses Beatrix Spierfonds SVG’s animaties gemaakt en belangrijke cijfers uitgelicht.

Groepeer of creëer stappen wanneer noodzakelijk

Bij het Prinses Beatrix Spierfonds vond ik het waardevol om het formulier op te breken in stappen

Een formulier met veel velden kan best overweldigend overkomen op je bezoeker. Wanneer je formulier veel velden bevat, is het daarom prettig als deze makkelijk scanbaar zijn. Dit heb ik gedaan door velden met veel gemeenschappelijke factoren te groeperen onder één categorie.

Kom in contact! 👋